SU ARITMA

Günümüzde su çevresel problemlerin en büyüklerinden biri.İlerleyen teknoloji ve endüstriyel gelişimin bir sonucu olarak insanoğlunun yaşam standartları her geçen gün biraz daha artarken bozulan ekolojik denge biyolojik ve kimyasal atıklar, çevresel kirlenmeler sonucunda su kaynakları da hızla kirlenerek insan sağlığını tehdit eder hale gelmiştir.

Musluklarımızdan akan şebeke sularının genelde içilebilecek kalitede olmamasının yanında içerisinde klor ve ağır metaller gibi pek çok kanserojen madde barındırdığı raporlanmıştır.Hatta çoğu şehirde su faturalarının altında içime uygun değildir ibaresi kullanılmaktadır.Bu tarz bilgilerin basında ve sosyal medyada sıkça yer almasıyla beraber bilinçlenen tüketiciler önlem almaya çalışmışlar alternatif olarak da damacanalara yönelmişlerdir.Damacanalar üzerinde yapılan incelemelerde Türkiye'deki pek çok firmanın su kalitesinin oldukça düşük olduğu, çok az bir kısmının sağlık açısından gerekli normlara sahip olduğu meydana çıkmıştır.Damacanalardaki bu uygun olmayan koşullar damacana ve pet şişelerin yapımında kullanılan BISPHENOL A (İki fenol ve bir aseton molekülünün birleşmesinden oluşmuş bir organik bileşiktir) maddesinin kanserojen etkisinin de ortaya çıkmasıyla güvenilirliğini büyük ölçüde kaybetmiştir.Tüm bu gelişmeler sonucunda içilebilir su için en sağlıklı en pratik ve en ekonomik alternatif olarak ters ozmoz sitemiyle çalışan su arıtma cihazları ön plana çıkmıştır.

Bu cihazlar çeşme suyunu ters ozmoz yöntemiyle içindeki ağır metal ve zararlı maddelerden arındırır.Filtrelemede son aşamada ise suyu ,mineral dengeleyici bir filtreden geçirerek doğal kaynak suyu kıvamında size sunmaktadır.Arıtma sistemleri dünya sağlık örgütünün de içinde bulunduğu pek çok kurum kuruluş ve otoritenin tavsiyesini ve onayını kazanmıştır.